Allmänt om ornitologi

Fågelskådning kallas inom ett mer vetenskapligt sammanhang för ornitologi. Det är en del av zoologin och handlar om just fåglar och vetenskapen kring dem. Mycket av området går ut på att just titta på fåglar och studera dem på nära håll; denna mer praktiska karaktär av forskning har gjort att fågelskådning också är en stor hobbyverksamhet. Denna hobbyverksamhet har sedan kommit att användas inom forskning i många fall. Ornitologi kan innefatta många olika aspekter men alla har de gemensamt att det handlar om just studier av fåglar.

Eftersom området bedrivs mycket på amatörmässig nivå har man delat in dem som sysslar med ornitologi i tre olika grupper. Man brukar tala om skådare, fågelskådare och ornitologer. Den som arbetar med att forska och ringmärka fåglar tillhör gruppen ornitologer, och fritidsintresserade brukar kallas för just fågelskådare. Skådare kallas den som har ett mer tävlingsinriktat intresse där man vill upptäcka och iaktta så många fågelarter som möjligt. En ornitolog kan dock också vara skådare på sin fritid och kan sedan använda dessa aktiviteter i sin forskning.

Fågelskådning på fritiden brukar handla om att leta upp och se sällsynta fåglar och ofta ta kort på dessa. Det finns många forum och organisationer som ägnar sig åt området där intresserade kan dela med sig av sina erfarenheter samt jämföra vad de har upptäckt. Att fågelskåda kräver ofta en stor kunskap om olika fåglar, var de brukar häcka och hur man lockar dem till sig. Vissa ägnar sig åt att imitera fåglarnas ljud för att på så sätt upptäcka dem; fågelskådning är en hobby som innebär mycket friluftsliv och tid i det fria.

Fågelskådning kan också ske i jakt-syfte, det finns många fåglar som anses vara delikatesser och som ofta jagas vid kusten. Till sin hjälp brukar man då ha jakthundar som är särskilt tränade för detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *