Fågelhundar

Fågelhund kallas de jakthundar som används vid jakt på fågel. Dessa raser har särskilt avlats för att vara duktiga på att jaga fåglar, många av dem används också till att jaga småvilt. Eftersom fågeljakt är relativt ovanlig idag i Sverige används dock de flesta av dem helt enkelt som brukshundar eller sällskapshundar. Dessutom används de ibland inom utställningar och olika former av tävlingar.

Det finns lite olika typer av fågelhundar. De vanligaste är skällande fågelhundar, stötande och apporterande fågelhundar samt stående fågelhundar. Apporterande fågelhundar är företrädesvis olika typer av spaniel och retriever. För de stående är de vanligaste spaniel, setter och braquetyper.

De skällande fågelhundarna utgörs främst av jaktspetsar av nordisk typ. Det rör sig främst om finsk spets och norrbottenspets, men även lajkor används då och då. De stående fågelhundarna kallades tidigare för hönshundar eftersom de främst används för jakt på olika hönsfåglar. Dessa hundar brukar i sin tur delas in i två olika grupper, nämligen brittiska och kontinentala. Fågelhundar i den brittiska gruppen brukar vara snabbare och jobba över större områden. De används särskilt vid jakt på fälthöns. Den andra gruppen är lite långsammare och närmare drivaren. De kan användas till flera olika områden och används förutom till fågeljakt också när man jagar till exempel harar eller klövvilt.

Apporterande hundar används för att hämta skjutna fåglar och brukar till exempel vara bra att ha om man jagar vid kusten eftersom fåglarna då i regel hamnar i vattnet. De används dock även mycket på land då de kan hjälpa till att hitta fågeln om den till exempel har ramlat ner i ett högt gräsområde. Dessa typer av fågelhundar utgörs enbart av olika typer av retriever. Vanliga apporterande hundar är till exempel labradorer. De stötande fågelhundarna utgörs i mångt och mycket av spaniel och används till exempel vid jakt på fasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *