Fåglar och jakt

I Sverige är det kanske framför allt 5 olika typer av fåglar som man brukar jaga. Dessa är skogsfåglar så som exempelvis orre, tjäder och järpe. Samt kråkor, duvor, sjöfåglar och ripa.

Jakt på kråkor

Kråkor jagas framför allt av skyddssyften. Det vill säga för att skydda olika typer av djur och natur. Kråkorna brukar nämligen vara aggressiva mot rovdjur och olika fåglar. Dessa jagar man ofta genom olika typer av fällor. Kråkor är en av de få arter som anses vara gynnade av människans levnadssätt.

Jakt på duvor

När man jagar duvor jagar man framför allt ringduvan och det är precis som vid kråkjakt för att skydda. Ringduvor gillar nämligen att äta vete och ärtor och kan därmed vara problematiska för jordbrukare. Det vanligaste är därför att jakten på ringduvor sker omkring åkrar. Där finns de ofta flockvis.

Jakt på skogsfåglar

Jakt på skogsfågel bedrivs på orre, järpe och tjäder varav tjäder troligtvis är det vanligaste. När man jagar tjäder brukar man använda hundar som skällande- och stående fågelhund. Skällande fågelhundar använder man för att fågeln ska skrämmas av hunden istället för av människan. Tjädern befinner sig nämligen ofta nere på marken och om den skräms av en hund så brukar de sätta sig i ett träd där de är lättare att skjuta. Man jagar tjäder med kul- eller hagelgäver och de får i större delen av landet jagas mellan september och januari.

Jakt på ripa

Även vid ripjakt använder sig man mestadels av hund. Man brukar också använda sig av skidor under vinterhalvåret.

Jakt på sjöfågel

Denna typ av jakt sker längs kusten och de fågelarter man jagar är gäss och änder. Jakten kan dock också ske på våtmarker av olika slag eller på stubbåkrar. Dessa jagas också främst av skyddsbehov och äts vanligtvis inte. De går dock att äta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *