Regler vid jakt med hund

Precis som med de flesta andra områden inom jakt finns det ett par regler som är viktiga att ta i beaktande då man jagar med hund. Man bör till exempel inte använda drivande hund när man jagar på små ytor. Det är förbjudet att använda drivande hundar om det går att förutse att drevet kommer att ske över någon annans jaktmark.

Dessutom ska man inte utsätta vilt för allt för höga påfrestningar. Har man en väldigt uthållig hund som är väldigt snabbt bör man inte använda hundar när man jagar klövvilt. Dessutom bör man se efter hur väderleken ser ut. Viltet ska inte behöva springa för sitt liv i väldigt hårda miljöer.

Det finns också något som ibland kallas för tvåtimmarsregeln som är ett krav när man använder eftersökshundar, alltså hundar som är särskilt tränade för att spåra vilt som skadats. När man jagar älgar, björnar, lodjur, vildsvin, mufflon, rådjur eller hjort ska en hund finnas på skottplatsen som högst två timmar efter att den skjutits.

När det kommer till jakt på fågel finns det krav på att markerande och apporterande hundar ska vara med vid vissa tillfällen. Exempelvis om man jagar änder eller gäss måste en jakthund som kan markera nedskjutna fåglar vara med, eller en fågelhund som kan apportera.

När man jagar övriga fåglar ska sådana hundar finnas med om man jagar nattetid, närmare bestämt mellan att solen går ner tills en timme innan solen går upp. Man räknar alltså inte timvis och reglerna skiljer sig därmed beroende på årstid, vilken jägaren får hålla koll på.

Jagar man på mark som är täckt av snö eller om man jagar från en båt på öppet vatten är det inte en skyldighet att medföra fågelhund. De kan dock vara till hjälp ändå. Detta gäller även om man jagar med hjälp av vettar vid havskusten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *